Om

Anna-Mias penna

Skriverier av olika slag

Anna-Mias penna AB bildades under 2011 och utför skrivuppdrag, textgranskningar och övrig verksamhet relaterad till det skrivna ordet.


Jag som driver bolaget heter Anna-Mia Johansson och det är jag som för pennan. Jag har älskat det skrivna ordet i hela mitt liv och förutom mina egna alster har jag arbetat med teknisk dokumentation, manualer, reklam- och informationstexter samt hemsidor sedan 2001.


Några exempel på vad Anna-Mias penna gör:


  •  Granskar texter på svenska och engelska.
  •  Skriver noveller i olika tidningar
  •  Översättningar Sve-Eng, Eng-Sve
  •  Skriver Teknisk dokumentation.
  •  Skriver manualer och beskrivningar
  •  Producerar webbsidor och texter till webbsidor
  •  Producerar texter för reklam och marknadsföring
  •  Erbjuder muntliga berättelser i olika sammanhang


Dessutom skriver jag litterära texter för olika publikationer.


Vill du se mer av vad jag gjort så här långt? Hör av dig så skickar jag gärna arbetsprover och exempel.

KONTAKT

Anna-Mias penna AB

Åbyn 235

930 47 Byske


+70 541 3988

mia@annamiaspenna.se

Copyright © All Rights Reserved