Om

Anna-Mias penna AB bildades under 2011 och utför skrivuppdrag, textgranskningar och övrig verksamhet relaterad till det skrivna ordet. Under 2019 utökade vi också till att bruka svärdet, då vi utför skogstjänster av olika slag.


Jag som driver bolaget heter Anna-Mia Johansson och det är jag som för pennan. Jag har älskat det skrivna ordet i hela mitt liv och förutom mina egna alster har jag arbetat med teknisk dokumentation, manualer, reklam- och informationstexter samt hemsidor sedan 2001.

Den som för klingan heter Thomas Karlsson och har många års erfarenhet av arbete i skogen, såsom röjning, plantering, trädhuggning etc


Några exempel på vad Anna-Mias penna gör:


  •  Skriver Teknisk dokumentation, manualer och beskrivningar
  •  Producerar webbsidor och texter till webbsidor
  •  Producerar texter för reklam och marknadsföring
  • Skriver noveller i olika tidningar
  •  Översättningar Sve-Eng, Eng-Sve
  •  Erbjuder muntliga berättelser i olika sammanhang


Vill du se mer av vad jag gjort så här långt? Hör av dig så skickar jag gärna arbetsprover och exempel.


Förutom ovanstående så arbetar företaget också med:

  • Trädfällning
  • Skogsröjning
  • Plantering
  • Diversearbete

Vill du veta mer om denna del av företaget? Kontakta oss!